0

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias.

Tarpinė suma: 0,00 €

Privatumo politika
 

PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Įmonė UAB „Epigone” gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams: apdoroti Jūsų prekių užsakymus; išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras); spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; tiesioginės rinkodaros tikslais (tik gavus jūsų sutikimą).

2. Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

2.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.citysouvenirs.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Epigone“, įmonės kodas 300514150, PVM mokėtojo kodas LT100002126619, adresas korespondencijai – Beržų g. 4, LT-36237, Panevėžys, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – [email protected].

2.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.citysouvenirs.lt.

2.3. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.4. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

2.5. UAB „Epigone” yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P5702, įregistravimo data – 2013-11-22.

3. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (pirkėjų užsakymų vykdymo  ir garantinio aptarnavimo) tikslu.

3.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti Pardavėjui prekių pristatymui būtinus asmeninius savo duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, kitus, pristatymui būtinus duomenis. Pardavėjas patvirtina, kad tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys yra derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3.2. Pirkėjui pageidaujant gauti internetinės svetainės www.citysouvenirs.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

3.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką [email protected] arba paskambindamas numeriu +370 45 439988. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

3.4. Valdyti savo asmeninę informaciją Pirkėjas gali prisijungęs prie savo paskyros internetinėje svetainėje www.citysouvenirs.lt. Čia Pirkėjas gali matyti, keisti savo asmeninę informaciją, užsisakyti/ atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos.

3.5. Pirkėjas užsiregistruodamas www.citysouvenirs.lt internetinėje parduotuvėje bei užsisakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jei Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

3.6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos, Jūsų duomenis saugosime 3 metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis. Pardavėjas tvarkomus Pirkėjo asmens duomenis saugos ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

4. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, jog naršant internetinėje svetainėje www.citysouvenirs.lt, Pirkėjo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai.

4.1. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

4.1.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

4.1.2. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

5. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

6. Svetainėje www.citysouvenirs.lt naudojami slapukai (ang. cookies). Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės. Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

6.1. Slapukų paskirtis svetainėje www.citysouvenirs.lt:

6.1.1. Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

6.1.2. Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

6.1.3. Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

6.1.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

6.1.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.1.6. Bendrovė naudoja „Google Analytics“ pakartoninės rinkodaros funkciją. Ši funkcija leidžia dar kartą kreiptis į naudotojus, kurie anksčiau lankėsi svetainėje, pasitelkiant specialiai jiems skirtus skelbimus „Google“ partnerių svetainėse. Naudotojas visada gali išjungti „Google“ sistemos slapukus, tereikia apsilankyti slapukų išjungimo puslapyje.  „Google Analytics“ nesaugo IP adreso, bet naudoja „Cookies“ ir naršymo informaciją.

6.2 Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 

 

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu +370 45 439988 ar el. paštu [email protected]

Prekiniai ženklai

 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand